19030 - Rozwiązanie czy zarządzanie konfluktem

19030 - Rozwiązanie czy zarządzanie konfluktem